DRUKUJ
2020-09-04

Wydziały i stanowiska

JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZA

Dowódca 

Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 

w Garwolinie

 

st. kpt. mgr inż. Karol Marcinkowski

kmarcinkowski@kpgarwolin.pl

25 682 22 88 w 32

 

Z-ca Dowódcy

Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

w Garwolinie

 

mł. bryg. lic. Rafał Prządka

rprzadka@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 33


WYDZIAŁ OPERACYJNY

 

Naczelnik Wydziału Operacyjnego

st. kpt. mgr inż. Paweł Sobór
psobor@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 69

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego

 

kpt. mgr inż. Sebastian Świąder

sswiader@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 69

 

St. Technik

 

st. ogn. mgr inż. Zofia Piekarska

zpiekarska@kpgarwolin.pl

25 682 22 88 w 26

 


 

Samodzielne Stanowisko ds. finansów

Główna Księgowa

st. ogn. mgr Beata Polak
bpolak@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 29

 


 

Sekcja Organizacyjno - Kadrowa
Kierownik Sekcji

Stażysta

str. mgr inż. Aneta Rudnicka
arudnicka@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 24

Specjalista ds. organizacyjnych

Kamila Ryczkowska

kryczkowska@kpgarwolin.pl

25 682 22 88 w 27

 


 

Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

Kierownik Sekcji

st. kpt. Marek Makulec
mmakulec@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 30

 

Specjalista ds. Technicznych

 

mgr Monika Piesiewicz
mpiesiewicz@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 30

 


 

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji

 

kpt. mgr inż. Piotr Filipek
pfilipek@kpgarwolin.pl
533 355 902 lub 25 682 22 88 w 28 


Starszy Specjalista

mł. kpt. inż. Łukasz Grzyb
lgrzyb@kpgarwolin.pl
533 355 902 lub 25 682 22 88 w 28