Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-09-04 10:38:50  Sebastian Świąder

Utworzono artykuł 360363 o nazwie 'Wydziały i stanowiska'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste360363
user_idpuste2504270
resource_idpuste4051
namepusteWydziały i stanowiska
category_idpuste114
language_idpuste1
shortpusteWydziały i stanowiska
fullpuste

JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZA

Dowódca 

Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 

w Garwolinie

 

st. kpt. mgr inż. Karol Marcinkowski

kmarcinkowski@kpgarwolin.pl

25 682 22 88 w 32

 

Z-ca Dowódcy

Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

w Garwolinie

 

mł. bryg. lic. Rafał Prządka

rprzadka@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 33


WYDZIAŁ OPERACYJNY

 

Naczelnik Wydziału Operacyjnego

st. kpt. mgr inż. Paweł Sobór
psobor@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 69

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego

 

kpt. mgr inż. Sebastian Świąder

sswiader@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 69

 

St. Technik

 

st. ogn. mgr inż. Zofia Piekarska

zpiekarska@kpgarwolin.pl

25 682 22 88 w 26

 


 

Samodzielne Stanowisko ds. finansów

Główna Księgowa

st. ogn. mgr Beata Polak
bpolak@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 29

 


 

Sekcja Organizacyjno - Kadrowa
Kierownik Sekcji

Stażysta

str. mgr inż. Aneta Rudnicka
arudnicka@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 24

Specjalista ds. organizacyjnych

Kamila Ryczkowska

kryczkowska@kpgarwolin.pl

25 682 22 88 w 27

 


 

Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

Kierownik Sekcji

st. kpt. Marek Makulec
mmakulec@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 30

 

Specjalista ds. Technicznych

 

mgr Monika Piesiewicz
mpiesiewicz@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 30

 


 

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji

 

kpt. mgr inż. Piotr Filipek
pfilipek@kpgarwolin.pl
533 355 902 lub 25 682 22 88 w 28 


Starszy Specjalista

mł. kpt. inż. Łukasz Grzyb
lgrzyb@kpgarwolin.pl
533 355 902 lub 25 682 22 88 w 28

 

 


 

publishfrompuste2020-09-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustewydzialy-i-stanowiska
2020-09-04 10:39:49  Sebastian Świąder

Pole short zmieniło wartość z 'Wydziały i stanowiska' na ' Wydziały i stanowiska'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWydziały i stanowiska Wydziały i stanowiska
2020-09-04 13:25:39  Sebastian Świąder
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-09-04 13:25:39  Sebastian Świąder

Załączono plik 833916

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3242726
user_idpuste2504270
fobject_idpuste833916
resource_idpuste4051
modelpusteArticle
foreign_idpuste360363
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się