Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-09-04 12:26:11  Sebastian Świąder

Utworzono artykuł 360480 o nazwie 'Zakłady o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste360480
user_idpuste2504270
resource_idpuste4051
namepusteZakłady o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
category_idpuste59165
language_idpuste1
shortpusteZakłady o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
fullpuste

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1396, ze zm.) oraz § 1 i 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2015, poz. 2145) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie podaje do publicznej wiadomości poniższe informacje dot. zakładu zwiększonego ryzyka zlokalizowanego na terenie powiatu garwolińskiego, w tym instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej.

 

 

publishfrompuste2020-09-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustezaklady-o-zwiekszonym-ryzyku-wystapienia-powaznej-awarii-przemyslowej
2020-09-04 12:26:11  Sebastian Świąder

Załączono plik 833810

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3242358
user_idpuste2504270
fobject_idpuste833810
resource_idpuste4051
modelpusteArticle
foreign_idpuste360480
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się